Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
5111 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Шагшуурга, Хулс, Нишингэ Phragmites australis
5112 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Дурваалиг Талын дурваалиг
5113 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Дурваалиг Тагийн дурваалиг
5114 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Шогшрого Сарваан шогшрого
5115 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Шогшрого Турчаниковын шогшрого
5116 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Дурваа, Даагансүүл Koeleria macrantha
5117 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Дурваа, Даагансүүл Зэгэл дурваа
5118 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Дурваа, Даагансүүл Алтайн дурваа
5119 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Арвай Ахарсорт арвай
5120 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Арвай Богданы арвай
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,