Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
5101 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Эмзэгтүрүү Головсдуу эмзэгтүрүү
5102 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Дэргэр биелэг
5103 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Poa versicolor subsp. stepposa
5104 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Сибирь биелэг
5105 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Нугын биелэг
5106 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Тужийн биелэг
5107 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Сунагар биелэг
5108 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Сунагар биелэг
5109 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Өргөний биелэг
5110 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Биелэг Алтайн биелэг
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,