Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
5091 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Stipa tianschanica subsp. gobica
5092 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Үслиг хялгана
5093 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Байгал хялгана
5094 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Үет-өвс Турьхан цэцэгт үет-өвс
5095 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Үет-өвс Томтоосовчит үет-өвс
5096 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Үет-өвс Гауптын үет-өвс
5097 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Үет-өвс Алтайн үет-өвс
5098 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Stipa pelliotii
5099 Коммелинид Биелэгтэн Биелэгтэн (Үетэн) Хялгана Монголжин хялгана
5100 Голгэсэртэн Мажтан Мажтан (Уруулцэцэгтэн) Шимэлдэг Юнатовын шимэлдэг
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,