Ургамлын ерөнхий мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр
31 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Sonchella Sonchella stenoma
32 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Алтаргана Дагуур Алтаргана
33 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Эгэл зохимон
34 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Шүдэнцэрт зохимон
35 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Наймалдай зохимон
36 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Яковын зохимон
37 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Төөлүүрнавчит зохимон
38 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Олснавчит зохимон
39 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Өргөний зохимон
40 Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Зохимон Заарлиг зохимон
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,