Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Lamiales - Мажтан - Mint - Яснотковые
Овгийн нэр: Orobanchaceae - Гувшаахайтан - Broomrape family - Заразиховые
Төрлийн нэр: Ziziphora - Агдаргана
Зүйлийн нэр: Ziziphora pamiroalaica - Памир-Алайн жавхаа - Зизифора памиро-алайская
Таних шинж, монголоор: Цоморлиг урт сэрэвгэр үсээр битүү бүрхэгдсэн, цайвар (Грубов, 2008).
Тархац, монголоор: Монгол Алтай, Зүүнгарын говь (Байтаг Богдын нуруу, Төхөмийн хөндий) (Грубов, 2008).
Ургах орчин, монголоор: Хайргархаг, хээр ба чулуурхаг хажуу, уул толгодын хормой, голын эрэг, сайрын адаг (Грубов, 2008).
Ургамлын төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Төлөв байдлын нэр: Эмийн, Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй,
Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор) дэлгэрэнгүй харах
Тархалтын тойргийн нэр: Монгол Алтай, Зүүнгарын говь,
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,