Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Lamiales - Мажтан - Mint - Яснотковые
Овгийн нэр: Orobanchaceae - Гувшаахайтан - Broomrape family - Заразиховые
Төрлийн нэр: Ziziphora - Агдаргана
Зүйлийн нэр: Ziziphora clinopodioides - Анхилзуурархуу жавхаа - Зизифора пахучковидная
Таних шинж, монголоор: Цоморлигийн үсжилтэнд тархай урт үс оролцсон, цэцгийн дагавар навч доошоо эргэсэн, захаараа сормослиг. Ишний навч өндөгөрхүү юмуу бараг дугуй (Грубов, 2008).
Тархац, монголоор: Зүүнгарын говь (Байтаг Богдын нуруу) (Грубов, 2008).
Ургах орчин, монголоор: Уулйн хээрийн бүслүүрт чулуурхаг хажуу, хад нуранги асга, эргийн хайрга (Грубов, 2008).
Ургамлын төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Төлөв байдлын нэр: Ховор, Эмийн, Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй,
Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор) дэлгэрэнгүй харах
Тархалтын тойргийн нэр: Монгол Алтай, Зүүнгарын говь,
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,