Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Apiales - Майлцтан - Carrot - Сельдерейные
Овгийн нэр: Apiaceae - Mайлцтан (Шүхэртэн) - Carrot, Umbell family - Сельдериевые (Зонтичные)
Төрлийн нэр: Saposhnikovia - Жиргэрүү
Зүйлийн нэр: Saposhnikovia divaricata - Дэрэвгэр жиргэрүү - Сапожниковия растопыренная
Таних шинж, монголоор: Үндэс голлосон, голчоороо 1.5-2 см. Сууриасаа ихэд салаархаг 30-80 см өндөр нүцгэн иштэй, олон наст өвс. Үндэс орчмын навчис олон. Навчис хошоод юмуу гурвантаа хагалбар өдлөг. Навчны төгсгөлийн эрэмбийн сегмент юлдэрхүү юмуу урвуу-өндгөрхүү, 8-20 /25/ мм урт, 1.5-8 мм өргөн. Шүхэр 2-8 см голчтой, адил урттай 5-8 /10/ шилбэтэй. Шүхрэнцэр 4-10 цэцэгтэй. Нуухны навчинцаргүй. Нууханцрын навчинцар цөөн, цэцэг цагаан, дэлбэ нүцгэн, хэлтэс бүтэн. Үржимс нүцгэн, 5-7 мм урт, 3-3.5 мм өргөн (Ургамал, 2016).
Тархац, монголоор: Хэнтий, Хангай, Монгол-Дагуур, Хянган, Дундад Халх, Дорнод Монгол (Ургамал, 2016).
Ургах орчин, монголоор: Ойт хээрийн бүслүүр болон хээрийн бүсэд хайргат ба чулуурхаг хээржүү хажуу, хялганат хээр, хуурай сайр, атаржсан тариан талбайд ургана (Ургамал, 2016).
Ургамлын тархац, нөөцийн хэмжээ дэлгэрэнгүй харах
Тархсан газрын нэр Газарзүйн солбицол
1 Мөнххаан | Координатаар харах | KML-аар харах |
2 Түмэнцогт | Координатаар харах | KML-аар харах |
3 Түмэнцогт | Координатаар харах | KML-аар харах |
Ургамлын төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Төлөв байдлын нэр: Гоёлын, Эмийн, Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй,
Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор) дэлгэрэнгүй харах
Тархалтын тойргийн нэр: Хэнтий , Хангай, Монгол Дагуур, Хянган, Ховд, Дундад Халх, Дорнод Монгол,
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,