Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Багийн нэр: Apiales - Майлцтан - Carrot - Сельдерейные
Овгийн нэр: Apiaceae - Mайлцтан (Шүхэртэн) - Carrot, Umbell family - Сельдериевые (Зонтичные)
Төрлийн нэр: Oenanthe - Зулзганцагаан
Зүйлийн нэр: Oenanthe aquatica - Oenanthe aquatica
Таних шинж, монголоор: Иш 30-50 см өндөр, навчис хөвөө дүрсээрээ гурвалжин, хошоод өдлөг цуулбар, сегментүүд өндгөрхүү, юлдэрхүү юмуу гонзгой, жигд бус шүдэрхэг (Грубов, 2008).
Тархац, монголоор: Их нуур (Хар нуур, Чоно Харайх голын адаг) (Грубов, 2008).
Ургах орчин, монголоор: Нуур голын эрэг, татуурга, тогтоол усанд (Грубов, 2008).
Ургамлын төлөв байдал дэлгэрэнгүй харах
Төлөв байдлын нэр: Эмийн, Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй,
Ургамлын тархалт (ургамал-газарзүйн тойргоор) дэлгэрэнгүй харах
Тархалтын тойргийн нэр: Их нуур,
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,