Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар  Эрх зүйн нэр  Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Сайдын тушаал 86/86/164 ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ, АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / МОНГОЛ УЛСАД УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БОДИС ТУРШИХ, МОНГОЛ УЛСАД 1999-2000 ОНД ХЭРЭГЛЭХ УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БҮРТГЭХ, УСТГАХ ЖУРАМ / 1999-06-11 1999-06-11 1 хавсралт;
2 Сайдын тушаал A-354 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ/ 2011-10-24 2011-10-24 1 хавсралт;
3 Сайдын тушаал A/302 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-06-24 2019-06-24 1 хавсралт;
4 Сайдын тушаал A/139/148 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ / МОНГОЛ ОРОНД МАНСУУРУУЛАХ БОДИС БҮХИЙ УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ / 1995-10-24 1995-10-24 1 хавсралт;
5 Сайдын тушаал A/86 БАРАГШУНЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-04-14 2017-04-14
6 Сайдын тушаал A/43 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮ УРГАМЛЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2018-03-01 2018-03-01
7 Засгийн газрын тогтоол 190 ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2014-06-14 2014-06-14
8 Засгийн газрын тогтоол 145 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ/ 1995-08-25 1995-08-25 1 хавсралт;
9 Засгийн газрын тогтоол 105 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ ОРНЫ ХОВОР УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР/ 2002-05-29 2002-05-29 1 хавсралт;
10 Засгийн газрын тогтоол 173 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ/ 2003-07-15 2003-07-15 3 хавсралт;
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,