Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар  Эрх зүйн нэр  Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Монгол Улсын хууль УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2007-11-15 2007-11-15 1 нэмэлт өөрчлөлт;
2 Монгол Улсын хууль ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ 2004-04-22 2004-04-22
3 Монгол Улсын хууль ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ 1999-06-17 1999-06-17
4 Монгол Улсын хууль БАЙГАЛЫН УРГАМЛЫН ТУХАЙ 1995-04-11 1995-06-05 1 нэмэлт өөрчлөлт;
5 Монгол Улсын хууль ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЭД ЗҮЙЛИЙН ГАДААД ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ 2002-11-07 2002-11-07 1 нэмэлт өөрчлөлт;
6 Сайдын тушаал A/86 БАРАГШУНЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-04-14 2017-04-14
7 Сайдын тушаал A/43 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮ УРГАМЛЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2018-03-01 2018-03-01
8 Сайдын тушаал A-354 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ/ 2011-10-24 2011-10-24 1 хавсралт;
9 Сайдын тушаал A/302 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-06-24 2019-06-24 1 хавсралт;
10 Сайдын тушаал A/139/148 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ / МОНГОЛ ОРОНД МАНСУУРУУЛАХ БОДИС БҮХИЙ УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ / 1995-10-24 1995-10-24 1 хавсралт;
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,