Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар  Эрх зүйн нэр  Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Сайдын тушаал A/302 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-06-24 2019-06-24 1 хавсралт;
2 Сайдын тушаал A/43 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮ УРГАМЛЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2018-03-01 2018-03-01
3 Сайдын тушаал A/86 БАРАГШУНЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-04-14 2017-04-14
4 Засгийн газрын тогтоол 410 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2015-10-19 2015-10-19
5 Засгийн газрын тогтоол 190 ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2014-06-14 2014-06-14
6 Сайдын тушаал A-354 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ/ 2011-10-24 2011-10-24 1 хавсралт;
7 Монгол Улсын хууль УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2007-11-15 2007-11-15 1 нэмэлт өөрчлөлт;
8 Монгол Улсын хууль ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ 2004-04-22 2004-04-22
9 Засгийн газрын тогтоол 173 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ/ 2003-07-15 2003-07-15 3 хавсралт;
10 Монгол Улсын хууль ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЭД ЗҮЙЛИЙН ГАДААД ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ 2002-11-07 2002-11-07 1 нэмэлт өөрчлөлт;
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,