Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар  Эрх зүйн нэр  Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
11 Сайдын тушаал A/302 БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ 2019-06-24 2019-06-24 1 хавсралт;
12 Сайдын тушаал A/86 БАРАГШУНЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ, ЭКСПОРТЛОХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2017-04-14 2017-04-14
13 Сайдын тушаал A/43 ДЭРЭВГЭР ЖИРГЭРҮҮ УРГАМЛЫГ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ 2018-03-01 2018-03-01
14 Сайдын тушаал A/139/148 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ / МОНГОЛ ОРОНД МАНСУУРУУЛАХ БОДИС БҮХИЙ УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ / 1995-10-24 1995-10-24 1 хавсралт;
15 Сайдын тушаал A-354 ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛҮҮЛЭХ ЖУРАМ, АРГАЧЛАЛ/ 2011-10-24 2011-10-24 1 хавсралт;
16 Сайдын тушаал 86/86/164 ЖУРАМ, ЖАГСААЛТ, АНГИЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ / МОНГОЛ УЛСАД УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БОДИС ТУРШИХ, МОНГОЛ УЛСАД 1999-2000 ОНД ХЭРЭГЛЭХ УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ БОДИСЫН ЖАГСААЛТ БҮРТГЭХ, УСТГАХ ЖУРАМ / 1999-06-11 1999-06-11 1 хавсралт;
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,