Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
1 Дундговь Адаацаг Харуул Ажиллаж байгаа 44656 Адаацаг
2 Говь Алтай Ажбогд Станц Ажиллаж байгаа 44324 Ажбогд
3 Дорноговь Айраг Харуул Ажиллаж байгаа 44616 Айраг
4 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ Харуул Ажиллаж байгаа 44876 Алаг-Эрдэнэ
5 Завхан Алдархаан Харуул Ажиллаж байгаа 44676 Алдархаан
6 Говь Алтай Алтай Станц Ажиллаж байгаа 44277 Алтай
7 Ховд Алтай Харуул Ажиллаж байгаа 44851 Алтай
8 Сэлэнгэ Алтанбулаг Станц Ажиллаж байгаа 44370 Алтанбулаг
9 Дорноговь Алтанширээ Харуул Ажиллаж байгаа 44617 Алтанширээ
10 Хөвсгөл Арбулаг Харуул Ажиллаж байгаа 44877 Арбулаг
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,