Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
81 Увс Завхан Станц Ажиллаж байгаа 44216 Завхан
82 Увс Баруунтуруун Станц Ажиллаж байгаа 44213 Баруунтуруун
83 Төв Эрдэнэ Харуул Ажиллаж байгаа 44811 Эрдэнэ
84 Төв Залуучууд Харуул Ажиллаж байгаа 44793 Залуучууд
85 Төв Өндөрширээт Харуул Ажиллаж байгаа 44807 Өндөрширээт
86 Төв Заамар Харуул Ажиллаж байгаа 44805 Заамар
87 Төв Дэлгэрхаан Харуул Ажиллаж байгаа 44803 Дэлгэрхаан
88 Төв Борнуур Харуул Ажиллаж байгаа 44801 Борнуур
89 Төв Баянцагаан Харуул Ажиллаж байгаа 44799 Баянцагаан
90 Төв Баянжаргалан Харуул Ажиллаж байгаа 44796 Баянжаргалан
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,