Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
21 Ховд Мянгад Харуул Ажиллаж байгаа 44858 Мянгад
22 Ховд Дуут Харуул Ажиллаж байгаа 44854 Дуут
23 Ховд Дөргөн Харуул Ажиллаж байгаа 44864 Дөргөн
24 Ховд Дарви Харуул Ажиллаж байгаа 44853 Дарви
25 Ховд Алтай Харуул Ажиллаж байгаа 44851 Алтай
26 Ховд Чандмань Станц Ажиллаж байгаа 44269 Чандмань
27 Ховд Цэцэг Станц Ажиллаж байгаа 44271 Цэцэг
28 Ховд Ховд Станц Ажиллаж байгаа 44218 Ховд
29 Ховд Дунд-Ус Станц Ажиллаж байгаа 44364 Дунд-Ус
30 Ховд Мөст Станц Ажиллаж байгаа 44267 Мөст
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,