Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
11 Хэнтий Батноров Харуул Ажиллаж байгаа 44906 Батноров
12 Хэнтий Хэрлэнбаян-Улаан Станц Ажиллаж байгаа 44301 Хэрлэнбаян-Улаан
13 Хэнтий Өндөрхаан Станц Ажиллаж байгаа 44304 Өндөрхаан
14 Хэнтий Оргил Станц Ажиллаж байгаа 44299 Оргил
15 Хэнтий Дадал Станц Ажиллаж байгаа 44254 Дадал
16 Хэнтий Галшар Станц Ажиллаж байгаа 44307 Галшар
17 Хэнтий Биндэр Станц Ажиллаж байгаа 44257 Биндэр
18 Хэнтий Баян-Овоо Станц Ажиллаж байгаа 44302 Баян-Овоо
19 Ховд Эрдэнэбүрэн Харуул Ажиллаж байгаа 44863 Эрдэнэбүрэн
20 Ховд Үенч Харуул Ажиллаж байгаа 44859 Үенч
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,