Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
91 Төв Батсүмбэр Харуул Ажиллаж байгаа 44794 Батсүмбэр
92 Төв Нөхөрлөл Харуул Ажиллаж байгаа 44810 Нөхөрлөл
93 Төв Эрдэнэсант Станц Ажиллаж байгаа 44286 Эрдэнэсант
94 Төв Угтаал Станц Ажиллаж байгаа 44247 Угтаал
95 Төв Мөнгөнморьт Станц Ажиллаж байгаа 44250 Мөнгөнморьт
96 Төв Лүн Станц Ажиллаж байгаа 44297 Лүн
97 Төв Зуунмод Станц Ажиллаж байгаа 44290 Зуунмод
98 Төв Жаргалант Станц Ажиллаж байгаа 44252 Жаргалант
99 Төв Бүрэн Станц Ажиллаж байгаа 44340 Бүрэн
100 Төв Баянчандмань Станц Ажиллаж байгаа 44246 Баянчандмань
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,