Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Норовлин
Байршлын нэр: Норовлин
X координат: 48040.000''12.000'
Y координат: 11200.000''0.000'
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн зориулалт: Улсын хяналт-шинжилгээний сүлжээ
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийг ашиглаж буй байгууллагын нэр: ЦУОШГ
Хяналтын цэгийн төрөл: Харуул
Хяналтын цэгийн статус: Ажиллаж байгаа
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн дугаар, индекс: 44915
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн нэр: Норовлин
Байгуулагдсан огноо: 1974-01-01
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,