Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Хэнтий
Сум, дүүргийн нэр: Жаргалтхаан
Байршлын нэр: Жаргалтхаан
X координат: 47028.000''12.000'
Y координат: 109025.000''48.000'
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн зориулалт: Улсын хяналт-шинжилгээний сүлжээ
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийг ашиглаж буй байгууллагын нэр: ЦУОШГ
Хяналтын цэгийн төрөл: Харуул
Хяналтын цэгийн статус: Ажиллаж байгаа
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн дугаар, индекс: 44913
Хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн нэр: Жаргалтхаан
Байгуулагдсан огноо: 1961-01-01
Газарзүйн солбицол: | Координатаар харах | Google KML-аар харах |
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,