Халуун цэгийн мэдээ

Хайлтын хэсэг
Нийт 15197 бичлэг байна.
Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Огноо Температур Өргөрөг Уртраг
1 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 27.73 45.56204200 114.46445000
2 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 27.50 45.56374000 114.47736000
3 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 27.09 45.56544000 114.49029000
4 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 28.77 45.56714200 114.50323500
5 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 26.95 45.56884400 114.51620000
6 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 28.52 45.57562600 114.56801000
7 Сүхбаатар Дарьганга 2021-04-18 29.40 45.58069600 114.60683400
8 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 2021-04-18 30.17 45.58239400 114.61986000
9 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 2021-04-18 30.94 45.58409000 114.63293500
10 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 2021-04-18 29.77 45.58578500 114.64595000