Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Nectriaceae Fusarium Fusarium sp. Fusarium sp. Дэлгэрэнгүй
2 Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Incertae sedis Pyrenochaeta Pyrenochaeta sp. Pyrenochaeta sp. Дэлгэрэнгүй
3 Ascomycota Dothideomycetes Venturiales Venturiaceae Venturia Venturia sp. Venturia sp. Дэлгэрэнгүй
4 Ascomycota Dothideomycetes Incertae sedis Pseudeurotiaceae Pseudeurotium Pseudeurotium sp. Pseudeurotium sp. Дэлгэрэнгүй
5 Ascomycota Leotiomycetes Incertae sedis Incertae sedis Geomyces Geomyces sp. Geomyces sp. Дэлгэрэнгүй
6 Ascomycota Saccharomycetes Saccharomycetales Pichiaceae Basidioascus Basidioascus sp. Basidioascus sp. Дэлгэрэнгүй
7 Proteobacteria Gammaproteobacteria Xanthomonadales Xanthomonadaceae Luteibacter Luteibacter sp. Luteibacter sp. Дэлгэрэнгүй
8 Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Pseudomonas Pseudomonas sp. Pseudomonas sp. Дэлгэрэнгүй
9 Proteobacteria Gammaproteobacteria Pseudomonadales Pseudomonadaceae Azotobacter Azotobacter sp. Azotobacter sp. Дэлгэрэнгүй
10 Proteobacteria Gammaproteobacteria Oceanospirillales Halomonadaceae Halovibrio Halovibrio sp. Halovibrio sp. Дэлгэрэнгүй