Нугаламгүй амьтан - Хорхой - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Confluaria Wardium furcifera Wardium furcifera Дэлгэрэнгүй
2 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Davaineidae Skrjabinia Skrjabinia cesticillus Skrjabinia cesticillus Дэлгэрэнгүй
3 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Passerilepis Passerilepis crenata Passerilepis crenata Дэлгэрэнгүй
4 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Microsomacanthus Microsomacanthus setigera Microsomacanthus setigera Дэлгэрэнгүй
5 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Davaineidae Idiogenes Idiogenes skrjabini Idiogenes skrjabini Дэлгэрэнгүй
6 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Davaineidae Idiogenes Idiogenes mongolica Idiogenes mongolica Дэлгэрэнгүй
7 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Wardoides Wardoides nyrocae Wardoides nyrocae Дэлгэрэнгүй
8 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Wardium Wardium fusa Wardium fusa Дэлгэрэнгүй
9 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Wardium Wardium cirrosa Wardium cirrosa Дэлгэрэнгүй
10 Хавтгай хорхой Туузан хорхой Cyclophyllidea Hymenolepididae Variolepis Variolepis farciminosa Variolepis farciminosa Дэлгэрэнгүй