Нугаламт амьтан - Шувуу - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Улаан духт серин Serinus pusillus Улаан духт серин Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Алтанжигүүр Rhodospiza obsoleta Цөлийн алтанжигүүр Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Уулын согсоот бүргэд Nisaetus nipalensis Уулын согсоот бүргэд Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Сар Buteo japonicus Дорнын сар Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Шувуу Харцагатан Харцагынхан Харцгай Butastur indicus Саржуу харцгай Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Талтирааныхан Гархинүдэн Zosterops erythropleurus Зээрд сүвээт гархинүдэн Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Тодол Sturnus cineraceus Бор тодол Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Тодол Sturnus vulgaris Хар тодол Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Тодол Sturnus roseus Ягаан тодол Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Тодолынхон Тодол Sturnus sericeus Улаан хошуут тодол Дэлгэрэнгүй