Нугаламт амьтан - Мөлхөгч - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Могой гүрвэл Eremias dzungarica Зүүнгарын гүрвэл Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Загалмайт могой Загалмайт могой Vipera berus Эгэл загалмайт могой Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Бамбай хоншоорт Gloydius halys Бамбай хоншоорт могой Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Сум могой Psammophis limeolatus Сум могой Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Усны могой Natrix natrix Усны могой Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Рашааны могой Elaphe schrenckii Хар мөрний цариг могой Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Рашааны могой Elaphe dione Рашааны могой Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Хар могой Нарийн могой Coluber spinali Нарийн могой Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Аварга могой Тэмээн сүүл могой Eryx tataricus Тэмээн сүүл могой Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Мөлхөгч Хайрстан Жинхэнэ гүрвэл Могой гүрвэл Zootoca vivipara Зулзагалагч гүрвэл Дэлгэрэнгүй