Нугаламт амьтан - Хөхтөн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Суусрынхан Усны булга Neovison vison Америк усны булга Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Харх Rattus norvegicus Бор харх Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Гэрийн хулгана Mus musculus Гэрийн хулгана Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Хулгана Apodemus uralensis Ойн хулгана Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Заарт харх Ondatra zibethicus Заарт харх Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Огдой Огдой Ochotona hoffmanni Хэнтий огдой Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Багваахай Plecotus turkmenicus Plecotus turkmenicus Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Багваахай Plecotus strelkovi Plecotus strelkovi Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Myotis Myotis gracilis Уссурын сахалт багваахай Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Сармаахай Eptesicus serotinus Хожуу сармаахай Дэлгэрэнгүй