Амьтны төрөл
Төрлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр
1 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Тарвага Marmota Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Олби Pteromys Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Хэрэм Sciurus Дэлгэрэнгүй
4 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Зурам Spermophilus Дэлгэрэнгүй
5 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Жирх Tamias Дэлгэрэнгүй
6 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Унтаахай Унтаахай Dryomis Дэлгэрэнгүй
7 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Минж Castor Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Алагдаахай Allactaga Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Таван-Хуруут атигдаахай Cardiocranius Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Савагдаахай Dipus Дэлгэрэнгүй