Амьтны овог
Овгийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хэрэмнийхэн Sciuridae Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Унтаахай Gliridae Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Минжнийхэн Castoridae Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Алагдааганыхан Dipodidae Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Шишүүхэй Cricetidae Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Оготно Arvicolinae Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Хулгана Muridae Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Чичүүлийнхэн Gerbilidae Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Номин Spalacidae Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Огдой Ochotonidae Дэлгэрэнгүй