Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл
Хайлтын хэсэг
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл өгсөн он Зөвшөөрөл дуусах он
1 МУИС Биологи Биотехнологийн сургууль Экспорт № Г 11.009 0000001 2011-09-01 Дэлгэрэнгүй
2 Азийн бүргэд ХХК Экспорт ГА-14.014 Дэлгэрэнгүй
3 Мөргөл-Элс ХХК Экспорт 180040 2019-02-02 2019-03-02 Дэлгэрэнгүй
4 Мөргөл-Элс ХХК Экспорт 180041 2019-02-02 2019-03-02 Дэлгэрэнгүй
5 Хөх чулуут хайрхан ХХК Экспорт 180039 2019-01-29 2019-02-28 Дэлгэрэнгүй
6 Яагд энд тур ХХК Экспорт 180038 2019-01-28 2019-02-28 Дэлгэрэнгүй
7 Монгол сафари ХХК Экспорт 180037 2019-01-22 2019-02-22 Дэлгэрэнгүй
8 Монгол улсын их сургууль Экспорт 180036 2019-01-16 2019-02-16 Дэлгэрэнгүй
9 Азийн бүргэд ХХК Экспорт 180035 2019-01-11 2019-02-10 Дэлгэрэнгүй
10 Монголын шувуу судлалын нийгэмлэг Экспорт 180034 2019-01-10 2019-02-10 Дэлгэрэнгүй