Амьтны баг
Багийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Багийн латин нэр
1 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мэрэгчтэн Rodentia Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туулайтан Lagomorpha Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Зараатан Erinaceomorpha Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Шавьж идэштэн Soricomorpha Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Гар далавчтан Chiroptera Дэлгэрэнгүй
6 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Мах идэштэн Carnivora Дэлгэрэнгүй
7 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туурайтан Perissodactyla Дэлгэрэнгүй
8 Амьтан Хөвчтөн Хөхтөн Туруутан Artiodactyla Дэлгэрэнгүй
9 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Гахуунтан Gaviiformes Дэлгэрэнгүй
10 Амьтан Хөвчтөн Шувуу Шунгууртан Podicipediformes Дэлгэрэнгүй