Амьтны судалгааны тайлан
Хайлтын хэсэг
Судалгааны төрөл Судалгааны нэр Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр Судалгаа хийсэн хугацаа Судалгааны тайлан
1 Амьтны менежментийн төлөвлөгөөний судалгаа Буйр нуурын загасны нөөц, загас агнуурын менжментийн төлөвлөгөө "Био Ресурс" ХХК 2018-07-24-30 Тайлан харах Дэлгэрэнгүй
2 Амьтны менежментийн төлөвлөгөөний судалгаа Нөмрөгийн Дархан цаазат газрын ойн туруутны тооллого "Био Ресурс" ХХК амьтны мэргэжлийн байгууллага 2018-10-20-26 Тайлан харах Дэлгэрэнгүй