Амьтны улаан ном
Зүйлийн жагсаалт | А - Я | A - Z
Хайлтын хэсэг
Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Амьтны латин нэр Амьтны монгол нэр Амьтны статус
1 Шавж Сонотон Дамнуурчныхан Aeshna juncea Цэнхэр дамнуур соно Ховор Дэлгэрэнгүй
2 Шувуу Харцагатан Харцагынхан Haliaeetus leucoryphus Усны нөмрөг бүргэд Нэн ховор Дэлгэрэнгүй
3 Шувуу Боршувуутан Зэржигэнийхэн Paradoxornis heudei Бахим хушуут хурагч Нэн ховор Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Гар далавчтан Багваахай Vespertilio sinensis Дорнын сармаахай Ховор Дэлгэрэнгүй
5 Шавж Сарьсан далавчтан Зөгийхэн Bombus (Th) humilis subbaicalensis Байгалийн үхэр хэдгэнэ Ховор Дэлгэрэнгүй
6 Шавж Сарьсан далавчтан Зөгийхэн Bombus (Bo) sporadicus czerskianus Спорадикус үхэр хэдгэнэ Ховор Дэлгэрэнгүй
7 Шавж Сарьсан далавчтан Зөгийхэн Bombus (Pr) modestus Модестус үхэр хэдгэнэ Ховор Дэлгэрэнгүй
8 Шавж Сарьсан далавчтан Зөгийхэн Bombus (Th) muscorum Хөвдний үхэр хэдгэнэ Ховор Дэлгэрэнгүй
9 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Middendorffi naia mongolica Монгол танан хясаа Ховор Дэлгэрэнгүй
10 Хоёр хавтастан Сувдтан/Танатан Танатынхан Anodonta sedakovi Сэлэнгийн танан хясаа Ховор Дэлгэрэнгүй