Амьтны хүрээ
Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Аймгийн латин нэр Хүрээний монгол нэр Хүрээний латин нэр
1 Амьтан Animalia Хөвчтөн Chordata Дэлгэрэнгүй
2 Амьтан Animalia Үе хөлтөн Arthropoda Дэлгэрэнгүй
3 Амьтан Animalia Зөөлөн биетэн Mollusca Дэлгэрэнгүй
4 Амьтан Animalia Хавтгай хорхой Platyhelminthes Дэлгэрэнгүй
5 Амьтан Animalia Цагираг хорхой Annelida Дэлгэрэнгүй
6 Бичил биетэн Fungi Ascomycota Ascomycota Дэлгэрэнгүй
7 Бичил биетэн Fungi Basidiomycota Basidiomycota Дэлгэрэнгүй
8 Бичил биетэн Fungi Chytridiomycota Chytridiomycota Дэлгэрэнгүй
9 Бичил биетэн Fungi Zygomycota Zygomycota Дэлгэрэнгүй
10 Bacteria Bacteria Actinobacteria Actinobacteria Дэлгэрэнгүй