Агнуурын бүсийн зураг
Хайлтын хэсэг
Амьтны ангийн нэр Амьтны нэр Аймаг, хотын нэр Сум, дүүргийн нэр Агнуурын бүсийн нэр Агнуурын бүсийн зургийг хийсэн он
1 Хөхтөн Аргаль Өвөрхангай Баруунбаян Улаан Өшгөгийн нуруу 2013 Дэлгэрэнгүй
2 Хөхтөн Аргаль Төв Алтанбулаг Хоньт 2014 Дэлгэрэнгүй
3 Хөхтөн Янгир Ховд Дуут Балинтын хавцал 2012 Дэлгэрэнгүй
4 Хөхтөн Бор гөрөөс Хэнтий Биндэр Хөмөл балж 2013 Дэлгэрэнгүй
5 Хөхтөн Аргаль Дорноговь Иххэт Гурван Мандал-Эрээн 2014 Дэлгэрэнгүй
6 Хөхтөн Аргаль Ховд Цэцэг Харнууд олон хөтөл Дэлгэрэнгүй
7 Хөхтөн Аргаль Ховд Мөст Баатарын нуруу Дэлгэрэнгүй
8 Хөхтөн Янгир Ховд Мөст Давст уул 2012 Дэлгэрэнгүй
9 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Их бэлчир Дэлгэрэнгүй
10 Хөхтөн Янгир Ховд Цэцэг Хажинга 2012 Дэлгэрэнгүй