Онцлох мэдээлэл

Манай улс нь байгаль цаг агаар, газарзүйн олон янз нөхцөлтэй учир дэлхийн амьтаны аймгийн олонх төлөөлөгчид нутаглан амьдрах нөхцөл нь бүрджээ. Монгол орны амьтны аймаг, нугаламт амьтдын зүйлийн хөхтөн 141, шувууд 502, загас 79, хоёр нутагтан 6, мөлхөгчид 22 зүйл буюу нийт 750 зүйл байна. Нугаламгүйтэнээс зөөлөн биетэн 41, хорхой 86, үе хөлтөн 5128 амьтдын нийт 5255 зүйл бүртгэгдээд байна.

Нугаламт амьтан
Дэлгэрэнгүй үзэх
Нугаламгүй амьтан
Дэлгэрэнгүй үзэх
Бичил биетэн
Дэлгэрэнгүй үзэх