Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 439
Эрх зүйн нэр: ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2020 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2019-12-18
Дагаж мөрдөх огноо: 2019-12-18
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах