Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 330
Эрх зүйн нэр: ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2018- ОНЫ 367-Р ТОГТООЛД/
Батлагдсан огноо: 2019-08-14
Дагаж мөрдөх огноо: 2019-08-14
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах