Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 339
Эрх зүйн нэр: ТӨЛБӨРТ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2017-12-13
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-12-13
Эрх зүйн файл: Файл харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралт файл
1 ТУСГАЙ ТӨЛБӨРТЭЙГӨӨР АГНУУЛАХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ОЛЗВОРЫН ЖИШИГ ҮНЭ, ТӨЛБӨР ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ Файл харах
Буцах