Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 338
Эрх зүйн нэр: ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР 2018 ОНД АГНАХ, БАРИХ АГНУУРЫН АМЬТНЫ ТОО ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2017-12-13
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-12-13
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах