Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A/278
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Эрх зүйн нэр: ТАРВАГЫГ АХУЙН БОЛОН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АГНАХЫГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2017-09-22
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-10-13
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах