Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A/97
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Эрх зүйн нэр: БУГЫН ЭВЭР ТҮҮЖ БЭЛТГЭХИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ХОРИГЛОХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2017-04-20
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-04-20
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах