Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A/75
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Эрх зүйн нэр: ЖУРАМ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ/ АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ ОЛГОХ/
Батлагдсан огноо: 2017-04-03
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-04-03
Эрх зүйн файл: Файл харах
Хавсралт
Хавсралтын дугаар Хавсралтын нэр Хавсралт файл
1 АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ОЛГОХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ Файл харах
2 АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТЫН ЗАГВАР Файл харах
3 ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АН АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ГЭРЭЭНИЙ ЗАГВАР Файл харах
4 АХУЙН ЗАРИУЛАЛТААР АН АМЬТАН АГНАХ, ЗАГАС БАРИХ ЭРХИЙН БИЧГИЙН ЗАГВАР Файл харах
5 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЗАГВАР Файл харах
Буцах