Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Сайдын тушаал
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: A/149
Баталсан байгууллагын нэр: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
Эрх зүйн нэр: ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТААР БОЛОН АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР АМЬТАН АГНАХ, БАРИХ ХУВААРЬ БАТЛАХ ТУХАЙ
Батлагдсан огноо: 2016-12-27
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-01-01
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах