Хууль эрх зүйн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Эрх зүйн төрөл: Засгийн газрын тогтоол
Байгаль орчны салбарын нэр: Амьтан
Эрх зүйн статус: Хүчинтэй
Актын дугаар: 9
Эрх зүйн нэр: ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ/ ЗГ-ЫН 2013 ОНЫ 3 САРЫН 16 НЫ 93- ТОГТООЛД/
Батлагдсан огноо: 2017-01-11
Дагаж мөрдөх огноо: 2017-01-11
Эрх зүйн файл: Файл харах
Буцах