Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Aaages Aaages prior Aaages prior Дэлгэрэнгүй
2 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Хятадын хуурамч гүрц Abbottina rivularis Хятадын хуурамч гүрц Дэлгэрэнгүй
3 Хөвчтөн Яст загас Мөрөгтөн Мөрөгийхөн Зоодой Abramis brama Зоодой загас Дэлгэрэнгүй
4 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Abraxas Abraxas grossulariata Abraxas grossulariata Дэлгэрэнгүй
5 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia sp. Absidia sp. Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Zodariidae Acanthinozodium Acanthinozodium nenilini Acanthinozodium nenilini Дэлгэрэнгүй
8 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Цэгцүүхэй Acanthis cannabina Алтан цэгцүүхэй Дэлгэрэнгүй
9 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Цэгцүүхэй Acanthis flammea Дөлөн цэгцүүхэй Дэлгэрэнгүй
10 Хөвчтөн Шувуу Боршувуутан Бужиргынхан Цэгцүүхэй Acanthis hornemanni Шунхан цэгцүүхэй Дэлгэрэнгүй