Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia sp. Absidia sp. Дэлгэрэнгүй
2 Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Incertae sedis Acremonium Acremonium sp. Acremonium sp. Дэлгэрэнгүй
3 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinobispora Actinobispora sp. Actinobispora sp. Дэлгэрэнгүй
4 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Thermomonosporaceae Actinomadura Actinomadura sp. Actinomadura sp. Дэлгэрэнгүй
5 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Mucoraceae Actinomucor Actinomucor sp. Actinomucor sp. Дэлгэрэнгүй
6 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Pseudonocardiaceae Actinophytocola Actinophytocola sp. Actinophytocola sp. Дэлгэрэнгүй
7 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Actinoplanes Actinoplanes sp. Actinoplanes sp. Дэлгэрэнгүй
8 Ascomycota Incertae sedis Incertae sedis Incertae sedis Allantophoma Allantophoma sp. Allantophoma sp. Дэлгэрэнгүй
9 Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Phaeosphaeriaceae Allophaeosphaeria Allophaeosphaeria sp. Allophaeosphaeria sp. Дэлгэрэнгүй
10 Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Pleosporaceae Alternaria Alternaria sp. Alternaria sp. Дэлгэрэнгүй