Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Шулуун далавчтан Жинхэнэ царцаахай Chorthippus Chortippus (Glyptobothrus) brunneus 2 өнгөт царцаахай Дэлгэрэнгүй
2 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Шүрэн цох Aaages Aaages prior Aaages prior Дэлгэрэнгүй
3 Үе хөлтөн Шавж Хайрсан далавчтан Төөлүүрч эрвээхэй Abraxas Abraxas grossulariata Abraxas grossulariata Дэлгэрэнгүй
4 Zygomycota Incertae sedis Mucorales Cunninghamellaceae Absidia Absidia sp. Absidia sp. Дэлгэрэнгүй
5 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
6 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Zodariidae Acanthinozodium Acanthinozodium nenilini Acanthinozodium nenilini Дэлгэрэнгүй
7 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus aedilis Acanthocinus aedilis Дэлгэрэнгүй
8 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus carinulatus Acanthocinus carinulatus Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus griseus Acanthocinus griseus Дэлгэрэнгүй
10 Үе хөлтөн Шавж Хатуу далавчтан Эвэрт цох Acanthocinus Acanthocinus sachalinensis Acanthocinus sachalinensis Дэлгэрэнгүй