Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Ascomycota Dothideomycetes Jahnulales Aliquandostipitaceae Xylomyces Xylomyces sp. Xylomyces sp. Дэлгэрэнгүй
2 Ascomycota Eurotiomycetes Incertae sedis Amorphothecaceae Amorphotheca Amorphotheca sp. Amorphotheca sp. Дэлгэрэнгүй
3 Ascomycota Sordariomycetes Xylariales Apiosporaceae Arthrinium Arthrinium sp. Arthrinium sp. Дэлгэрэнгүй
4 Ascomycota Eurotiomycetes Arachnomycetales Arachnomycetaceae Arachnomyces Arachnomyces sp. Arachnomyces sp. Дэлгэрэнгүй
5 Ascomycota Dothideomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae Arthopyrenia Arthopyrenia sp. Arthopyrenia sp. Дэлгэрэнгүй
6 Ascomycota Pezizomycetes Pezizales Ascobolaceae Ascobolus Ascobolus sp. Ascobolus sp. Дэлгэрэнгүй
7 Firmicutes Bacilli Bacillales Bacillaceae Bacillus Bacillus sp. Bacillus sp. Дэлгэрэнгүй
8 Firmicutes Bacilli Bacillales Bacillaceae Halobacillus Halobacillus sp. Halobacillus sp. Дэлгэрэнгүй
9 Ascomycota Sordariomycetes Xylariales Bartaliniaceae Truncatella Truncatella sp. Truncatella sp. Дэлгэрэнгүй
10 Ascomycota Sordariomycetes Hypocreales Bionectriaceae Bionectria Bionectria sp. Bionectria sp. Дэлгэрэнгүй