Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Үе хөлтөн Шавж Өдөрч Acanthametropodidae Acanthametropus Acanthametropus nikolskyi Acanthametropus sp. Дэлгэрэнгүй
2 Дугариг хорхой Enoplea Dorylaimida Actinolaimidae Actinolaimus Actinolaimus cinctus, Actinolaimus cinctus, Дэлгэрэнгүй
3 Дугариг хорхой Chromadorea Diplostomida Acuariidae Streptocara  Streptocara  sp Streptocara  sp Дэлгэрэнгүй
4 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Echinuria Echinuria sp Echinuria sp Дэлгэрэнгүй
5 Дугариг хорхой Chromadorea Strongylida Acuariidae  Paracuaria macdonaldi Paracuaria macdonaldi sp Paracuaria macdonaldi sp Дэлгэрэнгүй
6 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Cosmocephalus Cosmocephalus sp Cosmocephalus sp Дэлгэрэнгүй
7 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Acuaria Acuaria sp Acuaria sp Дэлгэрэнгүй
8 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Synhimanthus Synhimanthus sp Synhimanthus sp Дэлгэрэнгүй
9 Үе хөлтөн Аалз хэлбэртэн Araneae Agelenidae Agelena Agelena labyrinthica Agelena labyrinthica Дэлгэрэнгүй
10 Ascomycota Dothideomycetes Jahnulales Aliquandostipitaceae Xylomyces Xylomyces sp. Xylomyces sp. Дэлгэрэнгүй