Бичил биетэн - Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
81 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiopsaceae Isoptericola Isoptericola sp. Isoptericola sp. Дэлгэрэнгүй
82 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiopsaceae Nocardiopsis Nocardiopsis sp. Nocardiopsis sp. Дэлгэрэнгүй
83 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Nocardioides Nocardioides sp. Nocardioides sp. Дэлгэрэнгүй
84 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Kribbella Kribbella sp. Kribbella sp. Дэлгэрэнгүй
85 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Rhodococcus Rhodococcus sp. Rhodococcus sp. Дэлгэрэнгүй
86 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Nocardiaceae Nocardia Nocardia sp. Nocardia sp. Дэлгэрэнгүй
87 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Micromonospora Micromonospora sp. Micromonospora sp. Дэлгэрэнгүй
88 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Micromonosporaceae Actinoplanes Actinoplanes sp. Actinoplanes sp. Дэлгэрэнгүй
89 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Glycomycetaceae Nesterenkonia Nesterenkonia sp. Nesterenkonia sp. Дэлгэрэнгүй
90 Actinobacteria Actinobacteria Actinomycetales Glycomycetaceae Glycomyces Glycomyces sp. Glycomyces sp. Дэлгэрэнгүй