Амьтны зүйл
Зүйлийн жагсаалт    |   А - Я   |    A - Z
Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
81 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Anomopoda Daphnidae Daphnia Daphnia cucullata Daphnia cucullata Дэлгэрэнгүй
82 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Ctenopoda Sididae Diaphanosoma Diaphanosoma brachyurum Diaphanosoma brachyurum Дэлгэрэнгүй
83 Үе хөлтөн Заламгай хөлт хавч Ctenopoda Sididae Sida Sida crystallina Sida crystallina Дэлгэрэнгүй
84 Дугариг хорхой Secernentea Strongylida Trichostrongylidae Trichostrongylus Trichostrongylus sp Trichostrongylus sp Дэлгэрэнгүй
85 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Amabiliidae Physalopteridae Physalopteridae sp Physalopteridae sp Дэлгэрэнгүй
86 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Cosmocercidae Syphaciella Syphaciella sp Syphaciella sp Дэлгэрэнгүй
87 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Acuariidae  Synhimanthus Synhimanthus sp Synhimanthus sp Дэлгэрэнгүй
88 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Subuluridae Subulura Subulura sp Subulura sp Дэлгэрэнгүй
89 Дугариг хорхой Chromadorea Rhabditida Subuluridae Subulura Subulura sp Subulura sp Дэлгэрэнгүй
90 Дугариг хорхой Chromadorea Diplostomida Acuariidae Streptocara  Streptocara  sp Streptocara  sp Дэлгэрэнгүй